085 079 4600 | info@bdm.nl | offerte | De Syl 3 - 8701 PX - BOLSWARD
Infra

 

 

Een vakgebied waar metingen niet kunnen ontbreken, is infrastructuur. Als een aannemer een rotonde, weg of brug aan wil leggen, moet hij eerst de bestaande situatie nauwkeurig in beeld brengen. De ontwerper baseert vervolgens zijn tekeningen op basis van die gegevens. Onze specialisten maken gebruik van de nieuwste apparatuur en software. Zo garanderen we nauwkeurige inmetingen en heeft u altijd de juiste maatvoering bij de hand.

Onze werkzaamheden: 

  • Nulmeting met behulp van GPS, 3D-scan of drone
  • Ontwerp maken in 2D en 3D
  • Freesplannen maken
  • Civil Engineering van SO tot UO
  • Visuele opnames
  • Revisiemeting conform NLCS of BGT
    Direct contact

GPS
Brandsma Digitaal Meten voert veel metingen uit met behulp van GPS. De metingen die gedaan worden met GPS apparatuur zijn zeer betrouwbaar. Ze geven een nauwkeurigheid tot wel twee centimeter. Onze toepassingen met GPS bestaan voornamelijk uit het maken van DTM’s, grondwerkmetingen, kadastrale metingen en revisiemetingen.

DTM’s
Een Digitaal Terrein Model (DTM) kan bestaan uit een droog oppervlak, een nat oppervlak of een combinatie van beide. Door de GPS te monteren op onze 4x4 quad, meten we in korte tijd grote percelen in. Het natte oppervlak meten we met onze peilboot.

Drone
Snel grote gebieden inmeten? Met een drone meten we gebieden nauwkeurig en snel in, tot wel 100 hectare in één dag. Wilt u hoge objecten inmeten waar lastig bij te komen is? Ook dan is onze drone een uitkomst.

 

 

Hydrografie
Om te zorgen dat vaarwegen bevaarbaar blijven moeten grachten, kanalen, rivieren en havens regelmatig ingemeten worden. Bij bagger- en landaanwinningsprojecten is het belangrijk om voor de start van de werkzaamheden de bestaande situatie goed in beeld te hebben. Om dat te doen, verzamelen we data met onze peilboot. Op de peilboot zit een echosounder en een GPS-ontvanger. Daarmee kunnen we tot de centimeter nauwkeurig alle data verzamelen. Die verwerken we vervolgens in hydrografische kaarten en profielen. 

3D-model
Alle metingen die we doen, lezen we uit op kantoor. We zetten de metingen om tot een 3D-model. Daarmee kunnen we gemakkelijk volumes bepalen en dwars- en lengteprofielen genereren.

Revisiemetingen
Als een project klaar is, is het belangrijk om het kaartmateriaal snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Brandsma Digitaal Meten voert vooral revisiemetingen uit voor gemeenten, provincies en landelijke overheden. De revisiemetingen doen we volgens het NLCS, de Nederlandse CAD Standaard.

Kadastrale metingen
Ontstaat er discussie over de ligging van een kadastrale lijn of perceelgrens? Dan kunnen wij voor u een controle uitvoeren en de kadastrale lijn in het veld uitzetten. Metingen verrichten we volgens het Kadaster meetprotocol. We leveren de data bij het Kadaster aan. Daarna kunt u als grondeigenaar de gegevens notarieel vast laten leggen.

3D-machinebesturing
Moderne technieken maken het mogelijk om machines aan te sturen via GPS. Brandsma Digitaal Meten levert u de 3D-bestanden kant en klaar aan. Die kunnen worden ingevoerd in de besturingscomputer van de machine. De besturingscomputer berekent voortdurend de locatie van de bak en vergelijkt deze met de tekening. Zo wordt de machinist digitaal aangestuurd op hoogte, breedte en diepte.

 

Projecten