085 079 4600 | info@bdm.nl | offerte | De Syl 3 - 8701 PX - BOLSWARD

Kadewerk Leijen it Bild

Opdrachtgever: de Waard Grondverzet b.v.

Project: Kadewerk Leijen Oost en zomerpolder it Bild te Rottevalle

Werkzaamheden:

  • DTM nulmeting
  • Ontwerp t.b.v. grondbalans en gps machinebesturing
  • Zakbakens meten
  • As-build revisie model + tekeningen
Vorig Project Volgend Project Terug